GreenBlueBridge מתכוונת ליזום הקמתן של שתי “ממשלות דמה” אשר ייצגו במקביל את הממשלה האיראנית ואת זו הישראלית. “ממשלות הצללים” הללו יעבדו יחד במסגרות של צוותי חשיבה ובשיתוף פעולה אקדמי ויגבשו דוחות מחקריים אשר מדגימים כיצד אחדות ושיתוף פעולה בין העם הישראלי לעם האיראני בשדות כמו ביטחון, פוליטיקה, מדע, כלכלה, אנרגיה וסביבה יכולים להניב יתרונות אסטרטגיים עבור שתי המדינות. 

“הקואליציה האיראנית ישראלית” שתוקם תכלול דיוני שולחנות עגולים שיהוו קרקע פוריה לדיאלוג מגוון ולא שגרתי וליוזמות משותפות. לצד זאת, יתקיימו גם אירועים מיוחדים במטרה לקדם אחדות בין תרבותית, והעצמת המשותף והדומה בין העמים באמצעות פעילויות תרבותיות וחברתיות הקשורות במוזיקה, ספורט ועוד.

GreenBlueBridge תספק גם סיקור וידאו רציף של המפגשים המשותפים ותשתמש בתיעוד הדוקומנטרי למטרות חינוכיות והסברתיות ובו יתועדו, בין היתר, התגבשות הקואליציה, התנהלות הפעילות המחקרית שלה, הפקת הדוחות וכן סיקור שוטף של האירועיים הייחודיים שיופקו ביוזמתה. 

“כדי להגיע לשלום ארוך טווח יש להיעזר במנהיגות נשית כדי לבנות גשר בלתי נראה בין העם האיראני לישראלי”